Tjänster

Skaftö Snickar´n utför tjänster inom byggnadsbranschen såsom renoveringar, ombyggnationer, tillbyggnader, nybyggnationer. I de fall underentreprenörer erfordras anlitas lokala företag, men huvudansvaret kvarstår hos Skaftö Snickar´n, vilket innebär totalt kvalitetsansvar.

Skaftö Snickar´n samordnar det totala uppdraget och alltid löpande kontakt med Kunden!

Skaftö Snickar´n har dessutom byggnadsställning/målningsställning till uthyrning.

Lyhördhet, ge goda råd samt kostnadseffektiva lösningar ihop med Kunden, är min policy!